Мастер предмети Истражив. у социологији сп. Извештај са предавања „Социолошко-историјска истраживања у спорту“