Владимир Милошевић Штампа
 
 
011.3531.000/163
 
Увећај слику +
arrow Датум и место рођења: 23.06.1984. Сремска Митровица, Република Србија.
indent Образовање / Академска каријера:
 • 2008. Диплома, Педагошки факултет, Сомбор; тема: Пожељне особине личности учитеља
 • 2011. Диплома, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; тема: Два модела реализације часа изборног спорта у старијим разредима основне школе
 • 2012. Диплома – Мастер, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; тема: Повезаност породичних фактора са бављењем младих спортом
indent Наставно искуство:
 • Запослен на Факултету спорта и физичког васпитања од 01.10.2017. године;
 • 2013-2017. Професор разредне наставе у ОШ „Светозар Милетић“, Земун;
 • 2012/2013. Професор разредне наставе у ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница.
indent Пројекти:
 • /
indent Књиге и уџбеници:
 • /
indent Репрезентативне референце / објављени радови:
 1. Петровић, А., Милошевић, В., Копривица, В. (2012). Хеуристичка функција спорта. Sport Mont, 34-36(10): 223-227.
 2. Милошевић, В., Петровић, А. Живковић, М. (2012). Интересовања за физичке активности ученика основних школа у Сремској Митровици, Јагодини и Нишу. У зборнику: Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања, 503-508.
 3. Милошевић, В., Петровић, А., Стевановић, Н. (2013). Место спортско-рекреативног интересовања ученика 7. разреда у факторској анализи различитих интересовања. Sport Mont, 37-39 (11): 420-424.
 4. Milošević, V., Vesković, A. (2013). Family as an agent for sport socialization of youth, Serb J Sports Sci, 7(3): 143-149.
 5. Milošević, V., Petrović, A. (2015). Reliability of field-based tests for monitoring and assessing physical fitness in preschool children, Serb J Sports Sci, 9(1): 20-26.
indent Интересовања:
 • Методика физичког васпитања, програми физичког васпитања, унапређење когнитивних способности ученика у настави физичког васпитања.
Последње ажурирано четвртак, 18 јануар 2018 17:28