Др Ивана Милановић Штампа

   arrow Предмети на студијским програмима:

    основне академске студије - физичко васпитање и спорт
   indent Теорија и методика физичког васпитања 1
   indent Теорија и методика физичког васпитања 2
   indent Теорија и методика елементарних игара

    мастер академске студије - физичко васпитање и спорт
   indent Теорија и методика физичког васпитања 3

 
 
011.3531.000/161
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 
Увећај
arrow Датум и место рођења: 24.10.1973. Крушевац, Република Србија.
arrow Образовање:
indent 1998 Диплома, Универзитет у Београду - Факултет физичке културе, Физичка култура;
indent 2001 Избор у звање асистент приправник, Универзитет у Београду - Факултет физичке културе;
indent 2006 Магистратура, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања, Теорија и технологија спорта и физичког васпитања;
indent 2006 Избор у звање асистент сарадник, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
indent 2011 Докторска дисертација, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања, Теорија и технологија спорта и физичког васпитања;
indent 2011 Избор у звање доцент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
indent 2017 Избор у звање ванредни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.
arrow Наставно искуство:
indent Запослена на Факултету спорта и физичког васпитања од 01.10.2001.године;
indent 1999 – 2000 професор физичке културе у Градском центру за физичку културу "Стари ДИФ" у Београду.
arrow Пројекти:
indent „Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије“, број 47008 (2011-2014), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
indent „Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије“ број III47015 (2011-2014), чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
indent „Успостављање система праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања“ (2011-2014), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије и Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду;
indent „Ревитализација школског спорта у Београду“, Факултет спорта и физичког васпитања у сарадњи са Секретеријатом за спорт и омладину града Београда, 2002.
arrow Књиге и уџбеници:
1. РАДИСАВЉЕВИЋ, Снежана, МИЛАНОВИЋ, Ивана. Теорија и методика физичког васпитања: практикум. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања, 2008. 196 стр., табеле. ISBN 978-86-80255-47-7. [COBISS.SR-ID 153860364
2. ВИШЊИЋ, Драгољуб, РАДИСАВЉЕВИЋ-ЈАНИЋ, Снежана, МИЛАНОВИЋ, Ивана. Буквар физичког васпитања : за први разред основне школе. Београд: Школа плус, 2013. 109 стр., илустр. у бојама. ISBN 978-86-6271-031-4. [COBISS.SR-ID 280778759
3. ВИШЊИЋ, Драгољуб, РАДИСАВЉЕВИЋ-ЈАНИЋ, Снежана, МИЛАНОВИЋ, Ивана. Физичко васпитање 2. : уџбеник за други разред основне школе. Београд: Школа плус, 2013. 89 стр., илустр. у бојама. ISBN 978-86-6271-032-1. [COBISS.SR-ID 280779271
4. ВИШЊИЋ, Драгољуб, РАДИСАВЉЕВИЋ-ЈАНИЋ, Снежана, МИЛАНОВИЋ, Ивана. Физичко васпитање 3. : уџбеник за трећи разред основне школе. Београд: Школа плус, 2013. 88 стр., илустр. у бојама. ISBN 978-86-6271-021-5. [COBISS.SR-ID 279414535
5. ВИШЊИЋ, Драгољуб, РАДИСАВЉЕВИЋ-ЈАНИЋ, Снежана, МИЛАНОВИЋ, Ивана. Физичко васпитање 4. : уџбеник за четврти разред основне школе. Београд: Школа плус, 2013. 146 стр., илустр. у бојама. ISBN 978-86-6271-022-2. [COBISS.SR-ID 279425287]
arrow Објављени радови:
1. Милановић, И., Радисављевић Јанић, С. (2010). Актуелно стање и однос наставника према праћењу физичког развоја и моторичких способности ученика у оквиру наставе физичког васпитања, Физичка култура, 2,Vol.64, 76-88.
2. Лазаревић, Д., Радисављевић Јанић, С.,,Вол.64, 76-88. Милановић, И. Лазаревић, Љ. (2011). Physical self-concept of normal-weght and overweight adolescents", Zbornika Instituta za pedagoška istraživanja 2, Vol.43.347-368.
3. Радисављевић Јанић С., Милановић, И., Мирков, Д. (2013). Физичка активност и моторичке способности адолесцената са нормалном и прекомерном телесном тежином, Тематски зборник "Ефекти примене физичке активности на антрополошки стастус деце, омладине и одраслих" ISBN 978-86-80255-94-1 COBISS.SR-ID 198835212, 630-637. (UDK: 796.012.1-053.6:613.2)
4. Милановић, И., Радисављевић Јанић С., Пашић, М. (2013). Теоријско-концептуална основа и ефекти примене обавезног изборног предмета Физичко васпитање-изабрани спорт у основној школи, Иновације у настави, vol.26, 1, 128-136. (YU ISSN 0352-2334 UDC 371.214:796.19).
5. Milanović, I., Radisavljević Janić, S. (2013). Evaluation of battery of tests in physical fitness monitoring model for students in physical education classes in Serbia. Journal of The International Federation of Physical Education, Vol 83, Special Edition – Article III. p. 233-237.
6. Milanović, I. Radisavljević Janić S., Mirkov D. (2013). Cardiorespiratory fitness of schoolchildren in elementary schools in Belgrade. Journal of The International Federation of Physical Education, Vol 83, Special Edition – Article III. p. 230-232.
7. Radisavljević Janić, S., Milanović, I., Živković, M., Mirkov, D. (2013). Prevalence of overweight and obesity among Belgrade youth: A study in a representative sample of 9-14-year children and adolescents, Anthropological Notebooks, Vol.19 (3): 71-80. (ISSN 1408-032X Slovene Anthropological Society 2013)
8. Janić SR, Jurak G., Milanović I., Lazarević, D., Kovač, M., Novak, D. (2014). Physical self-concept of adolescents in Western balkan countries: a pilot study. Perctepual and motor skills, 119 (2): 629-49.
9. Pašić M., Milanović, I., Radisavljević Janić S., Jurak R.J., Sorić M., Mirkov D.M. (2014). Physical activity levels and energy expenditure in urban serbian adolescents - a preliminary study. Nutricion Hospitalaria. Nov 1; 30 (n05):1044-1053.
10. Милановић И., Радисављевић Јанић, С. Вишњић, Д. (2014). Циљ и задаци физичког васпитања у контексту друштвених и историјских промена у Србији, Друга међународна научна конференција "АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС", 30.05-01.06. 2013, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Зборник радова, 87-98. ISBN: 978-86-87249-57-8
arrow Интересовања: Методика физичког васпитања, програми физичког васпитања, моторичке способности и физички развој деце, психолошки аспекти физичког васпитања.
Последње ажурирано уторак, 28 новембар 2017 17:29