Пријемни испит Трећи конкурсни рок за упис на I годину основних СТРУКОВНИХ студија 2017/18.