Пројекти Еразмус+спорт програм СИНАФЕ – „Social inclusion of African migrant athletes in Europe” (SINAFE)