Наставни план Штампа
Курикулум студијског програма има укупно 35 обавезних (27 једносеместралних и 8 двосеместрална) и 17 изборних предмета. Студент треба да положи испите из 43 предмета, укључујући и стручно-педагошку праксу унутар предмета, као и израду завршног рада. Фонд часова активне наставе у оквиру студијског програма је 2962,05 часова од тога 1825,2 часова теоријских предавања и 1136,4 часова практичних предавања и вежби.

У оквиру студијског програма предмети су разврстани према типу на: академско-опште образовне, теоријско-методолошки, научне и стручно-апликативне предмете.

Од укупног броја ЕСПБ бодова на студијском програму Физичко васпитање и спорт (240), академско-општеобразовни предмети се вреднују са 41 бодова (13,44%), теоријско-методолошких 62 бодова (20,33%), научних 103 бодова (33,77%) стручно-апликативни са 99 бодова (32,46%) и завршни рад 3 бода, а изборни предмети се вреднују са 48 бодова (21,25%). Изборни предмети груписани су у седам изборних блокова и изучавају се од II - VIII семестра.

indent2 I година  indent1 Изборни блок 1  
indent2 II година indent1 Изборни блок 2 indent1 Изборни блок 3
indent2 III година indent1 Изборни блок 4 indent1 Изборни блок 5
indent2 IV година  indent1 Изборни блок 6 indent1 Изборни блок 7

 

Основне академске студије - Прва година
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Сем.
Тип.
Стат.
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA1O01
1
Н
O
2
2
0
0
4
2
OA1O02
1
Н
O
2
1
0
0
3
3
OA1O03
1
AO
O
2
2
0
0
5
4
OA1O04
1
AO
O
3
0
0
0
4
5
OA1O05
1
СA
O
2
3
0
0
5
6
OA1O06
1
TM
O
4
0
0
0
4
7
OA1O07
1
Н
O
3
1
0
0
6
8
OA1O01Н
2
Н
O
1
3
0
0
6
9
OA1O08
2
AO
O
3
0
0
0
4
10
OA1O09
2
AO
O
3
0
0
0
4
11
OA1O10
2
SA
O
2
1
0
0
3
12
OA1O11
2
TM
O
4
0
0
0
4
13
OA1O07Н
2
AO
O
2
0
0
0
4
14
OA1ИБ1
2
ИБ
4
  * Напомена: пдф датотеке не прелазе 300кБ
Укупно часова активне наставе на години студија = 735
60

 

Основне академске студије - Предмети изборног блока 1
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Тип.
Статус
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA1И01
pdf datoteka Енглески језик
AO
И
3
0
0
0
4
2
OA1И02
pdf datoteka Информатика
AO
И
2
1
0
0
4

 

Основне академске студије - Друга година
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Сем.
Тип.
Стат.
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA2O12
pdf datoteka Биомеханика
3
N
O
4
1
0
0
5
2
OA2O13
pdf datoteka Теорија и методика атлетике
3
SA
O
2
1
0
0
3
3
OA2O14
pdf datoteka Теорија и методика пливања и ватерпола
3
SA
O
2
4
0
0
6
4
OA2O15
pdf datoteka Теорија и методика рукомета
3
SA
O
2
3
0
0
5
5
OA2O16
pdf datoteka Физиологија физичке активности
3
N
O
3
0
0
0
3
6
OA2O17
pdf datoteka Дидактика
3
AO
O
2
0
0
0
3
7
OA2ИБ2
izborni blok Изборни блок 2
3
ИБ
8
8
OA2O18
pdf datoteka Развојна психологија
4
AO
O
2
2
0
0
4
9
OA2O13Н
pdf datoteka Теорија и методика атлетике – наставак
4
SA
O
2
3
0
0
5
10
OA2O19
pdf datoteka Теорија и методика рекреације
4
SA
O
2
2
0
0
4
11
OA2O20
pdf datoteka Теорија и методика ритмичке гимнастике
4
SA
O
2
3
0
0
5
12
OA2O16Н
pdf datoteka Физиологија физичке активности – наставак
4
N
O
3
1
0
0
5
13
OA2ИБ3
izborni blok Изборни блок 3
4
ИБ
4
  * Напомена: пдф датотеке не прелазе 300кБ
Укупно часова активне наставе на години студија = 807,45
60

 

Основне академске студије - Предмети изборног блока 2
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Тип.
Статус
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA2И01
pdf datoteka Објекти у спорту и физичком васпитању
AO
I
2
1
0
0
4
2
OA2И02
pdf datoteka Психологија спорта
Н
I
2
0
0
0
4
3
OA2И03
pdf datoteka Оријентиринг
СA
I
1
2
0
0
4

 

Основне академске студије - Предмети изборног блока 3
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Тип.
Статус
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA3И01
pdf datoteka Енглески језик струке
AO
И
3
0
0
0
4
2
OA3И02
pdf datoteka Организација и администрација у спорту
TM
И
2
0
0
2
4

 

Основне академске студије - Трећа година
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Сем.
Тип.
Ста.
Пред.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA3O21
pdf datoteka Биологија развоја човека са осн. сп. медицине
5
Н
O
3
1
0
0
4
2
OA3O22
pdf datoteka Теорија и методика плесова
5
СA
O
2
3
0
2
5
3
OA3O23
pdf datoteka Теорија и методика скијања
5
СA
O
2
3
0
2
5
4
OA3O24
pdf datoteka Теорија и методика спортске гимнастике
5
СA
O
1
2
0
2
3
5
OA3O25
pdf datoteka Теорија и методика физичког васпитања 1
5
TM
O
2
1
0
1
3
6
OA3ИБ4
izborni blok Изборни блок 4
5
ИБ
10
7
OA3O26
pdf datoteka Активности у природи
6
СA
O
3
1
0
0
5
8
OA3O27
pdf datoteka Теорија и методика кошарке
6
СA
O
2
3
0
4
5
9
OA3O24Н
pdf datoteka Теорија и методика спортксе гимнастике – нас.
6
СA
O
2
3
0
4
6
10
OA3O28
pdf datoteka Теорија спортског тренинга
6
Н
O
3
1
0
4
4
11
OA3O25Н
pdf datoteka Теорија и методика физичког васпитања 1 – нас.
6
TM
O
2
1
0
1
4
12
OA3ИБ5
izborni blok Изборни блок 5
6
ИБ
6
  * Напомена: пдф датотеке не прелазе 300кБ
Укупно часова активне наставе на години студија = 773,1
60

 

Основне академске студије - Предмети изборног блока 4
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Тип.
Статус
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA4И01
pdf datoteka Рекреација ученика у природи
СA
И
1
2
0
0
4
2
OA4И02
pdf datoteka Олимпијске вредности
AO
И
2
0
0
0
4
3
OA4И03
pdf datoteka Теорија и технологија кондиције 1
TM
И
2
2
0
0
6
4
OA4И04
pdf datoteka Теорија и технологија рекреације 1
TM
И
2
2
0
0
6
5
OA4И05
pdf datoteka Теорија и технологија спортске гране 1
TM
И
2
2
0
0
6

 

Основне академске студије - Предмети изборног блока 5
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Тип.
Ста.
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA5И01
pdf datoteka Теорија и технологија кондиције 1 - наставак
TM
И
2
2
0
0
6
2
OA5И02
pdf datoteka Теорија и технологија рекреације 1 - наставак
TM
И
2
2
0
0
6
3
OA5И03
pdf datoteka Теорија и технологија спортске гране 1 - наставак
TM
И
2
2
0
0
6

 

Основне академске студије - Четврта година
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Sem.
Тип.
Ста.
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA4O29
pdf datoteka Здравствено васпитање
7
Н
O
3
1
0
0
4
2
OA4O30
pdf datoteka Моторна контрола
7
Н
O
3
0
0
0
4
3
OA4O31
pdf datoteka Теорија и методика физичког васпитања 2
7
TM
O
2
1
0
1
3
4
OA4O32
pdf datoteka Технологија спортског тренинга
7
Н
O
3
1
0
4
6
5
OA4O33
pdf datoteka Увод у истраживачки рад са основама статистике
7
Н
O
2
1
0
0
3
6
OA4ИБ6
izborni blok Изборни блок 6
7
ИБ
10
7
OA4O34
pdf datoteka Корективна гимнастика
8
Н
O
1
2
0
0
3
8
OA4O35
pdf datoteka Теорија и методика борења
8
СA
O
2
4
0
0
6
9
OA4O36
pdf datoteka Теорија и методика веслања
8
СA
O
1
2
0
0
3
10
OA4O31Н
pdf datoteka Теорија и методика физичког васпитања 2 – нас.
8
TM
O
2
1
0
1
4
11
OA4O37
pdf datoteka Теорија и методика фудбала
8
СA
O
2
3
0
0
5
12
OA4ИБ7
izborni blok Изборни блок 7
8
ИБ
6
  * Напомена: пдф датотеке не прелазе 300кБ
Укупно часова активне
наставе на свим годинама
студија = 3022,8
Укупно часова активне наставе на години студија = 707,25
57
Стручна пракса
OA4O38
pdf datoteka Завршни рад
3

 

Основне академске студије - Предмети изборног блока 6
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Тип.
Статус
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA6И01
pdf datoteka Жена и спорт
Н
И
2
0
0
0
4
2
OA6И02
pdf datoteka Спорт особа са инвалидитетом
Н
И
2
0
0
0
4
3
OA6И03
pdf datoteka Теорија и технологија кондиције 2
Н
И
2
2
0
0
6
4
OA6И04
pdf datoteka Теорија и технологија рекреације 2
Н
И
2
2
0
0
6
5
OA6И05
pdf datoteka Теорија и технологија спортске гране 2
Н
И
2
2
0
0
6

 

Основне академске студије - Предмети изборног блока 7
Часови
активне наставе
Бр.
Шифра
Назив
Тип.
Статус
Преда.
Вежбе
ДОН
Остало
ЕСПБ
1
OA7И01
pdf datoteka Теорија и технологија кондиције 2 - наставак
СA
И
2
2
0
0
6
2
OA7И02
pdf datoteka Теорија и технологија рекреације 2 - наставак
СA
И
2
2
0
0
6
3
OA7И03
pdf datoteka Теорија и технологија спортске гране 2 - наставак
СA
И
2
2
0
0
6