Поступак пријаве на конкурс за упис у шк. 2020-21. на Основне академске и Основне струковне студије (доласком лично на факултет у периоду од 24. до 26.06.2020. године) Штампа
Пријемни испит
понедељак, 22 јун 2020 11:39
ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2020/21 НА
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

Као што смо у Конкурсу најавили, Универзитет у Београду Факултет спорта и физичког васпитања вршиће пријаву на конкурс доласком лично на факултет у периоду: од 9.00 до 15.00 часова.

 • 24. и 25. јуна 2020. год. пријава кандидата за Основне академске студије
 • 26. јуна 2020. год. пријава кандидата за Основне струковне студије

Пријаве на конкурс се подносе на Факултету лично или преко пуномоћника. Пријаве послате поштом неће се разматрати.

Кандидат приликом пријаве, ако жели, може конкурисати и на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ и на један од два студијска програма ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (бирајући један од два студијска програма СПОРТ или РЕКРЕАЦИЈА).

При доласку на факултет, при предаји докумената, кандидати ће добити број и биће прозивани по том броју.


Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 1. сведочанство за сва четири разреда претходног средњошколског образовања;
 2. диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
 3. лекарско уверење са мишљењем о способности за студије на Факултету спорта и физичког васпитања (не старије од 6 месеци);
 4. доказ о спроведеној провери моторичких и функционалних способности;
 5. докази о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности (за сваки студијски програм на који кандидат конкурише): Кандидати плаћају накнаду на текући рачун факултета 840-1102666-24 са позивом на број 14 у износу:
  • a. за основне академске студије 10.000,00 динара,
  • b. за основне струковне студије 8.000,00 динара.
  (Уплате извршити у банци или пошти, а изузетно, на шалтеру за платни промет који се налази на главном улазу у зграду Факултета.)
 6. потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (обавезно за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године)
 7. потписана, изјава о припадности српској националној мањини (обавезно за кандидате из суседних земаља, припаднике српске националне мањине)
 8. За кандидате који путем АФИРМАТИВНИХ МЕРА конкуришу, обавезно подносе и следећа документа:
  • a. решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом;
  • b. потписану изјаву за припаднике ромске националне мањине;
  • c. препоруку Националног савета за Роме.
 9. Захтев за ослобађање једног од 4 теста моторичких способности (обавезно за категорисане спортисте)
 10. Решење Министарства о нострификацији страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет процес нострификације (обавезно за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).
 11. Изјава-Овлашћење за приступ ИМКР и сагласност за коришћење података (обавезно сви кандидати)

Адреса са сајта факултета са које се могу преузети образце је следећа: www.fsfv.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/6265-prijava-na-konkurs-oas-oss


ВАЖНА УПУТСТВА И ПРЕПОРУКЕ:

У условима проглашене епидемије CОVID-19, на основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66 од 7. маја 2020.године), приликом пријаве на конкурс примениће се све мере безбедности а у циљу заштите здравља будућих студената, Универзитет у Београду:

 • Препоручује се кандидатима да све потребне обрасце и изјаве преузму са сајта факултета и пре него што дођу на Факултет попуне и потпишу их, да би се избегао ризик при окупљању великог броја кандидата и прављење гужве приликом личне пријаве.
 • Потребно је да кандидати (пре доласка на факултет) документацију (оригинале и копије) сложе за преглед и предају, ПО РЕДОСЛЕДУ КОЈИ ЈЕ ГОРЕ НАВЕДЕН,
 • Размак између кандидата у реду мора бити 1 метар. Због тога ће кандидати чим дођу добити број. У реду може бити 25 кандидата (време потребно за проверу документације 25 кандидата је 1 сат). Остали ће добити информацију за које време могу да се врате у ред са својим бројем који су добили при доласку.
 • Обавезују се кандидати да приликом пријављиваља на конкурс носе заштитне маске.

Молимо кандидате за разумевање и стрпљење.


arrow Примери исправно попуњењених уплатница:

 

Комисија за пријем и преглед докумената ФСФВ
 повратак на садржај  Пријемни испит