Вести Докторске студије УПИС ЛИЦА КОЈА СУ ЗАПОЧЕЛА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ИСТОЈ ИЛИ СРОДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ НА ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ШК.2022-23.