Вести Одлуке Теорија и методика атлетике - Конкурс за избор асистента