Вести Одлуке М. Бугарчић - магистарски рад на јавност