Вести Одлуке ТиТ Кондиције - конкурс за избор асистента