Вести Одлуке Н. Болласа - докторска дисертација на јавност