Вести Одлуке Реферат Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Владимира Мрдаковића