Вести Одлуке М. Ћосић - магистарски рад на јавност