Вести Одлуке Одлука о усвајању Правилника о формирању, организацији и начину рада Центра за перманентно усавршавање кадрова у области ф.в. и спорта