Вести Вести и догађаји Конференција универзитета Србије расписује конкурс за израду свог визуелног идентитета