Вести Вести и догађаји Поступак за подношење молбе-захтева за продужетак рока за завршетак студија и упис у шк. 2020/21. годину за студенте на свим студијским програмима који се спроводе на Факултету спорта и физичког васпитања