Вести Вести и догађаји Конкурса задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду