Вести Вести и догађаји Конкурс за избор демонстратора за предмет „Веслање“