Вести Вести и догађаји Конкурс за избор демонстратора за предмет „ТиМ Веслања“