Вести Вести и догађаји Конкурса задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању