Details for Извештај са п.мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2010/2011 и 2012

PropertyValue
Name:Извештај са п.мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2010/2011 и 2012
Description:На Факултету спорта и физичког васпитања се не прави разлика по полу код заснивања радног односа или распоређивања на одређено подручје рада. Факултет спорта и физичког васпитања се придржава свих законских прописа које налаже Закон о раду, у погледу заштите права по основу породиљског одсуства, остваривању права на стручно оспособљавање и усавршавање запослених у настави и ненаставним организационим јединицама.
Filename:i_pmera_otklanjanje_npolova.pdf
Filesize: 2.74 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 10/24/2012 19:28
Viewers:Everybody
Hits:7590 Hits
Last updated on: 10/24/2012 19:38
Homepage: