Details for Процедура самовредновања и оцењивања квалитета Факултета спорта и физичког васпитања

PropertyValue
Name:Процедура самовредновања и оцењивања квалитета Факултета спорта и физичког васпитања
Description:Овом Процедуром се утврђује јединствен начин за спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета установе, студијских програма и услова рада Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду као и елементи и критеријуми за процес самовредновања и овлашћења и одговорности надлежних органа и тела Факултета у процесу самовредновања.
Filename:proc_samovrednovanja_2011.pdf
Filesize: 5.77 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 05/21/2013 13:25
Viewers:Everybody
Hits:7723 Hits
Last updated on: 05/21/2013 13:32
Homepage: