Anketiranje studenata o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika šk. 2019/20. Print
Ispitni rokovi
Friday, 05 June 2020 16:09
ANKETIRANjE STUDENATA O VREDNOVANjU
PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA I SARADNIKA ŠK. 2019/20.

(anketu popunjavaju studenti osnovnih, strukovnih, master i doktorskih akademskih studija)

 

Anketiranje nastavnika (predavanja) i saradnika (vežbe) možete izvršiti već od 15.06.2019. godine do 19.06.2019. godine, kada je kraj termina za prijavu ispita junskog ispitnog roka, putem korisničkog naloga. Anketiranje se vrši klikom na ANKETU u studentskom servisu.

Molimo studente da maksimalno korektno popune anketu, jer će time doprineti kvalitetu rada nastavnika a time i kvalitetu sopstvenog studiranja.

UPOZORENjE!!! STUDENTI NEĆE MOĆI DA PRIJAVLjUJU ISPITE ZA JUNSKI ISPITNI ROK ŠK. 2019/20. UKOLIKO PRETHODNO NISU POPUNILI ANKETU. ANKETA SE ODNOSI NA PREDMETE JESENjEG SEMESTRA PRAĆENE U ŠKOLSKOJ 2019/20.

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE ANKETE: Kod pojedinih predmeta je više angažovanih nastavnika, međutim student će dobiti da popuni samo 1 listić. Iz padajućeg menija će odabrati odgovarajućeg nastavnika kod koga je pohađao najveći deo predavanja. Isti postupak obaviti i za saradnika.
Takođe, uključena je opcija "za nastavnu grupu" tako da će za predmete gde postoji više nastavnih grupa, kao na primer kod predmeta Istraživački rad u laboratoriji 3 i Pisanje istraživačkog rada, student dobiti samo jedan listić sa onim nastavnikom koji je angažovan na nastavnoj grupi gde student prati predmet.

Najveći broj pitanja ima skalu odgovora od 1-5 pri čemu 1 znači da se u najmanjoj meri slažete sa ponuđenom konstatacijom, a 5 da se u potpunosti slažete sa konstatacijom.
Anketiranje nastavnika i saradnika na predmetima koji se prate u prolećnom semestru i dvosemestralnim predmetima obaviće se u terminu prijave ispita septembarskog ispitnog roka šk. 2019/20.

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:
 povratak na sadržaj  Ispitni rokovi