Obaveštenje o prijavi ispita VII-2019/20. Štampa
Ispitni rokovi
ponedeljak, 29 jun 2020 18:15
PRIJAVA ISPITA ZA JULSKI ISPITNI ROK ŠK. 2019/20. GODINE VRŠI SE ISKLjUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM !!!
(odnosi se na studente svih nivoa studija koji imaju korisnički nalog u e- student aplikaciji)

 

VAŽNO ! IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA, PRIJAVA ISPITA OBAVEZNA JE I ZA STUDENTE KOJI NAMERAVAJU DA IZAĐU NA POLAGANjE SAMO PRAKTIČNOG DELA ISPITA (što će važiti za sve naredne ispitne rokove u školskoj 2019/2020.g. a prema Odluci Nastavno naučnog veća od 27.05.2020.g. br.02-741/20)

Elektronska prijava ispita otvorena je od 02.07.2020.g. do 05.07.2020.g.

VAŽNO UPOZORENjE!!! (sve u cilju zaštite zdravlja u uslovima proglašene epidemije COVID-19)
Ukoliko student, iz nekog razloga, ne može da izvrši elektronsku prijavu ispita može se obratiti studentskoj službi ISKLjUČIVO na e-mail adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2. i 3.07.2020. (četvrtak i petak) u vremenu od 09 do 14 časova.

OBRAĆANjA POSLE TOG VREMENA NEĆE BITI PRIHVAĆENA JER SE TADA ZAVRŠAVA RADNO VREME STUDENTSKE SLUŽBE. STUDENTSKA SLUŽBA NE RADI U SUBOTU I NEDELjU!!!!

Zato što pre i dobro proverite na vašem korisničkom nalogu da li su vam evidentirane sve uplate školarine zaključno sa 15.06.2020. kako biste neometano i u roku mogli da izvršite elektronsko prijavljivanje ispita!!!

Na osnovu odluke dekanata FSFV 02-br.882/20-2 od 15. juna 2020. godine, studenti svih nivoa i vrsta studija oslobađaju se do kraja šk. 2019/20. godine, plaćanja prve četiri prijave ispita, bez obzira da li su upisani u statusu budžetskog ili samofinansirajućeg studenta. Peto i svako naredno prijavljivanje ispita plaća se po cenovniku Fakulteta 1000 dinara po ispitu.


Podsetnik:
SREDSTVA KOJIMA STUDENTI RASPOLAŽU NA SVOJIM KREDITIMA U OKVIRU E-STUDENT APLIKACIJE MOGU KORISTITI SAMO ZA PLAĆANjE RATA ŠKOLARINE I PRIJAVE ISPITA.

UPLATE PO OSNOVI ZADUŽENjA DOSPELIH RATA ŠKOLARINE KAO I IZNOSA 1000,00 DIN. ZA PETU I SVAKU NAREDNU PRIJAVU PO ISPITU MORAJU BITI BLAGOVREMENO IZMIRENE.

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita putem korisničkog naloga studenta:

  1. Pre nego što student želi da prijavi ispit, potrebno je da na svom kreditu u okviru e-student aplikacije ima dovoljnu količinu sredstava za plaćanje. Ukoliko student nema dovoljnu količinu sredstava, potrebno je da istu prethodno uplati nekoliko dana ranije, preporučuje se minimum 4 radna dana). Sredstva se mogu uplatiti u bilo kojoj banci ili pošti.
  2. U okviru opcije Školarine i Uplate, student može da proveri sve informacije: primalac, šifra plaćanja, žiro račun fakulteta, model i poziv na broj, radi ispravnog popunjavanja opšte uplatnice.
  3. Svaki student ima svoj jedinstveni poziv na broj. Uz poziv na broj vrlo je važno da student ne zaboravi da popuni polje BROJ MODELA (97), da ne bi dolazilo do problema oko evidencije uplate i ažuriranja stanja kredita na e-student aplikaciji.

Detaljne informacije o načinu korišćenja studentskog servisa studenti mogu videti na sajtu Fakulteta, link Dokumenti / Prijave, formulari i uputstva-UPUTSTVO ZA RAD STUDENTSKIH SEVISA.

STARI NASTAVNI PLAN OAS
O B A V E Š T E Nj E
PRIJAVA ISPITA ZA JULSKI ISPITNI ROK 2019/2020. GODINE

 

Studenti koji studiraju po starom nastavnom planu (upisani šk. 2005/2006. godine i ranije), ispite za JULSKI ISPITNI ROK 2019/2020. godine mogu prijaviti tako što će se javiti referentu Gordani Zeković na e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili na broj telefona 3531-089.

Referentu ćete poslati uplatnicu putem e-maila i on će Vam prijaviti ispit, da ne biste dolazili na fakultet. (Sve u cilju zaštite zdravlja od COVID- 19).

 


 povratak na sadržaj  Ispitni rokovi