Nastavnici i saradnici Štampa

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu ima dvadeset i tri redovna profesora, dvanaest vanrednih profesora, osamnaest docenata, devet asistenata, jednog nastavnika stranog jezika i jednog gostujućeg profesora. Тrenutno nema angažovanih saradnika u nastavi i na projektima.

Redovni profesori
1. Dr Aleksandar Janković 9. Dr Dragan Jocić 17. Dr Marija Macura
2. Dr Aleksandar Nedeljković 10. Dr Dragan Mirkov 18. Dr Marina Đorđević-Nikić
3. Dr Božo Bokan 11. Dr Dušan Mitić 19. Dr Milivoj Dopsaj
4. Dr Branislav Jevtić 12. Dr Dušan Ugarković 20. Dr Saša Jakovljević
5. Dr Vladan Vukašinović 13. Dr Dušanka Lazarević 21. Dr Slađana Mijatović
6. Dr Vladimir Koprivica 14. Dr Duško Ilić 22. Dr Srećko Jovanović
7. Dr Goran Kasum 15. Dr Đorđe Stefanović 23. Dr Stanimir Stojiljković
8. Dr Goran Nešić 16. Dr Irina Juhas    
Vanredni profesori
1. Dr Ana Orlić 5. Dr Dejan Suzović 9. Dr Nenad Janković
2. Dr Vladimir Ilić 6. Dr Zoran Valdevit 10. Dr Robert Ropret
3. Dr Darko Mitrović 7. Dr Zoran Pajić 11. Dr Sanja Mandarić
4. Dr Dejan Ilić 8. Dr Ivana Milanović 12. Dr Snežana Radisavljević Janić
Docenti
1. Dr Aleksandra Popović 7. Dr Goran Prebeg 13. Dr Milinko Dabović
2. Dr Ana Vesković-Đaković 8. Dr Željko Rajković 14. Dr Miloš Marković
3. Dr Bojan Leontijević 9. Dr Zoran Bratuša 15. Dr Miloš Mudrić
4. Dr Branka Marković 10. Dr Igor Ranisavljev 16. Dr Miljan Grbović
5. Dr Branka Savović 11. Dr Lidija Moskovljević 17. Dr Radivoj Mandić
6. Dr Vladimir Mrdaković 12. Dr Milan Matić 18. Dr Sandra Radenović
Asistenti
1. Vladimir Grbić 4. Lazar Tomić 7. Nikola Majstorović
2. Vladimir Miletić 5. Mr Marko Ćosić 8. Slobodanka Dobrijević
3. Vladimir Milošević 6. Milan Petronijević 9. Sonja Kocić Pajić
Nastavnici stranog jezika
1. Gordana Vekarić        
Saradnici u nastavi
Trenutno nema angažovanih saradnika u nastavi !
Saradnici na projektu
Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima
Gostujući profesori
1. Dr Slobodan Jarić        
Nastavnici ranijih peioda

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 23 april 2018 14:15