Nastavnici i saradnici Štampa

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu ima dvadeset i dva redovna profesora, trinaest vanrednih profesora, osamnaest docenata, osam asistenata, jednog nastavnika stranog jezika, jednog gostujućeg profesora i jednog saradnika u nastavi. Тrenutno nema angažovanih saradnika na projektima.

Redovni profesori
1. Dr Aleksandar Janković 9. Dr Dragan Jocić 17. Dr Marina Đorđević-Nikić
2. Dr Aleksandar Nedeljković 10. Dr Dragan Mirkov 18. Dr Milivoj Dopsaj
3. Dr Božo Bokan 11. Dr Dušan Mitić 19. Dr Saša Jakovljević
4. Dr Branislav Jevtić 12. Dr Dušan Ugarković 20. Dr Slađana Mijatović
5. Dr Vladan Vukašinović 13. Dr Dušanka Lazarević 21. Dr Srećko Jovanović
6. Dr Vladimir Koprivica 14. Dr Duško Ilić 22. Dr Stanimir Stojiljković
7. Dr Goran Kasum 15. Dr Đorđe Stefanović    
8. Dr Goran Nešić 16. Dr Irina Juhas    
Vanredni profesori
1. Dr Ana Orlić 6. Dr Zoran Valdevit 11. Dr Robert Ropret
2. Dr Vladimir Ilić 7. Dr Zoran Pajić 12. Dr Sanja Mandarić
3. Dr Darko Mitrović 8. Dr Ivana Milanović 13. Dr Snežana Radisavljević Janić
4. Dr Dejan Ilić 9. Dr Marija Macura    
5. Dr Dejan Suzović 10. Dr Nenad Janković    
Docenti
1. Dr Aleksandra Popović 7. Dr Goran Prebeg 13. Dr Milinko Dabović
2. Dr Ana Vesković-Đaković 8. Dr Željko Rajković 14. Dr Miloš Marković
3. Dr Bojan Leontijević 9. Dr Zoran Bratuša 15. Dr Miloš Mudrić
4. Dr Branka Marković 10. Dr Igor Ranisavljev 16. Dr Miljan Grbović
5. Dr Branka Savović 11. Dr Lidija Moskovljević 17. Dr Radivoj Mandić
6. Dr Vladimir Mrdaković 12. Dr Milan Matić 18. Dr Sandra Radenović
Asistenti
1. Vladimir Grbić 4. Mr Marko Ćosić 7. Slobodanka Dobrijević
2. Vladimir Miletić 5. Milan Petronijević 8. Sonja Kocić Pajić
3. Vladimir Milošević 6. Nikola Majstorović    
Nastavnici stranog jezika
1. Gordana Vekarić        
Saradnici u nastavi
1. Lazar Tomić
Saradnici na projektu
Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima
Gostujući profesori
1. Dr Slobodan Jarić        
Nastavnici ranijih peioda

 

Poslednje ažurirano petak, 01 decembar 2017 17:55