Vesti Odluke A. Ivanovski - doktorska disertacija na javnost