Odluka i Izveštaj Komisije za pregled i ocenu doktorske disertacije studenta doktorskih akademskih studija Borisa Širaja Štampa
Odluke
petak, 11 oktobar 2019 17:27

U prilogu se nalazi Izveštaj Komisije za pregled i ocenu doktorske disertacije studenta doktorskih akademskih studija Borisa Širaja, koji se upućuje na javnost u trajanju od 30 dana i nalaziće se u Biblioteci Fakulteta.

Rok za uvid javnosti je 30 dana. U toku trajanja javnosti mogu se uložiti primedbe na izveštaj ili na doktorsku disertaciju.

Javnost počinje da teče od 12. oktobra 2019. i traje zaključno sa 11. novembrom 2019. godine.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj za pregled i ocenu doktorske disertacija nalaziće se na internet stranici Fakulteta i Univerziteta u Beogradu do odbrane disertacije.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju / posetite Link UVIDOK:

 Povratak na početnu stranu  „Odluke“