Vesti Strukovne studije Konačne rang liste za upis na teret budžeta u drugu i treću godinu OSS 2017/18.